Posts Tagged ‘hebrew’

אתה יכול לכתוב ספר – מאת: דניאל סלבודר 16/8/2012 dslabodar@gmail.com – אתה יכול לכתוב ספר, אתה יודע?! אמרתי לו במלוא הביטחון – אני יכול הכול, אם אני רוצה – אני יודע. הוא אמר זאת בפשטות, כאילו לא היה לו במה להתבייש. הריח של הסיגריות מילא את החדר המדרגות, הרעש וההמולה מסביב, אי אפשר היה להבין […]

Monday, August 27th, 2012 at 08:43 | 0 comments
Categories: Uncategorized
TOP